POIS RP GDDKiA FS

 

Serwis dla Podwykonawców GDDKiA

 

Podwykonawcy

L.p.NazwaNr UmowyPrzedmiot umowy - zakresData podpisania umowy/aneksu
1ABM Mosty Sp. z o.o.;
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
253753/10036/06/00/23kompleksowe projektowanie, produkcja, dostawa i montaż prefabrykowanych, elementów żelbetowych obiektów T12, PZGd16, PZGD17, T22, WS252023-07-12
2ABM Mosty Sp. z o.o.;
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Aneks nr 1 253753/10036/06/01/23 b/z2023-11-23

 

Usługodawcy

L.p.NazwaNr UmowyPrzedmiot umowy - zakresData podpisania umowy/aneksu
1Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.;
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
201722/10036/01/00/21Opracowanie dokumentacji projektowej2021-03-09
2Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.;
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
Aneks nr 1Prace projektowe - opracowanie 5 wariantów rozwiązań projektowch w rejonie Parku Podworskiego w Ciecierzynie i rzeki Ciemięgi2021-09-01
3Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.;
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
Aneks nr 2opracowanie Wariantu 6.1 oraz Wariantu 6.2 rozwiązania projektowego w rejonie Parku Podworskiego w Ciecierzynie i rzeki Ciemięgi2021-09-22
4Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.;
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
Aneks nr 3opracowanie dokumentacji projektowej (PB oraz PW) uwzględniającej zmiany wynikające z Polecenia Zmiany nr 1A w rejonie Parku Podworskiego w Ciecierzynie i rzeki Ciemięga; opracowanie dokuementacji projektowej w zakresie tymczasowej drogi objazdowej. 2022-06-22
5Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.;
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
Aneks nr 4wyłączenie Projektantowi z zakresu Umowy części badań geotechnicznych oraz geologicznych wykonanych przez Wykonawcę2022-06-22
6Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.;
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
Aneks nr 5powierzenie usług dodatkowych - zaprojektowanie połączenia komunikacyjnego dróg DG103378L z DL3 i DG103361L 2023-11-08
7Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.;
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
Aneks nr 6zmiana rozwiązań projektowych w rejonie stacji Bystrzyca poprzezdostosowanie ich do obecnych uwarunkowań komunikacyjnych, tj. zmiana lokalizacji obiektu inżynierskiego PP23 z km ok. 97+066,16 do km 96+952,16 tj. ok. 0,144 km w kierunku Lubartowa i przekierowaniu ruchu pieszego na istniejącą drogę usytuowaną na działce o nr ewid. 1919/122023-11-08
8Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o.;
ul. Koniczynowa 11
03-612 Warszawa
Aneks nr 7wyłączenie z zakresu Umowy części badań geologicznych wykonanych przez Wykonawcę2023-11-08
9GCPS Sp. z o.o.;
ul. Bursaki 19A
20-150 Lublin
3/PD504/PD/geodezja/2021Wykonanie dokumentacji geodezyjnej2021-05-07
10GCPS Sp. z o.o.;
ul. Bursaki 19A
20-150 Lublin
Aneks nr 1b/z2021-05-24
11SILVA-EXPERT Rafał Miklas;
ul. Krzyżówki 40B
62-840 Krzyżówki
1/PD504/PD/inwentaryzacja przyrodnicza/2021Inwentaryzacja przyrodnicza2021-03-30
12SILVA-EXPERT Rafał Miklas;
ul. Krzyżówki 40B
62-840 Krzyżówki
Aneks nr 1b/z2021-05-12
13SILVA-EXPERT Rafał Miklas;
ul. Krzyżówki 40B
62-840 Krzyżówki
Aneks nr 2b/z2021-06-10
14SILVA-EXPERT Rafał Miklas;
ul. Krzyżówki 40B
62-840 Krzyżówki
7/PD-504/PD/inwentaryzacja przyrodnicza/2022Inwentaryzacja przyrodnicza2022-06-27
15Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o.;
ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
2/PD504/PD/geologia/2021Wykonanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej2021-04-13
16Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o.;
ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
Aneks nr 1b/z2021-05-12
17Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o.;
ul. Budziwojska 79
35-317 Rzeszów
5/PD504/PD/geologia/2022Wykonanie wszelkich czynności oraz opracowania wszelkiej dokumentacji w zakresie geologii i geotechniki2022-01-19
18RAFTRANS FIRMA TRANSPORTOWE USŁUGI I HANDEL RAFAŁ TWARDZIK;
Mysłów 16
21-426 Wola Mysłowska
801/ST/2022zlecnie usługi transportowej: ciągnik z naczepą samowyładowczą (2x 7 500T) - transport kruszyw z kopalni Janczyce2022-10-18
19TRANSTOM Tomasz Kęska;
Dobrosławów 36
24-100 Puławy
803/ST/2022zlecnie usługi transportowej: ciągnik z naczepą samowyładowczą (5 000T, 25 000T) - transport kruszyw  kopalni Janczyce2022-10-18
20S.P. TRANS Sokół Paweł;
ul. Cicha 3/24
21-100 Lubartów
802/ST/2022zlecnie usługi transportowej: ciągnik z naczepą samowyładowczą (50 000T, 25 000T) - transport kruszyw z kopalni Janczyce2022-10-18
21P.H.U. AGAMEX Adrian Madej;
Denkówek 135
27-420 Denkówek
799/ST/2022zlecnie usługi transportowej: ciągnik z naczepą samowyładowczą (15 000T, 5 000T) - transport kruszyw z kopalni Janczyce2022-10-18
22ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY B.S.D. AGAMEX Jan Kwiecień;
Denkówek 135
27-420 Denkówek
800/ST/2022zlecnie usługi transportowej: ciągnik z naczepą samowyładowczą (15 000T, 5 000T) - transport kruszyw z kopalni Janczyce2022-10-18
23Usługi Transportowe i Reklamowe Komada Wiesław;
Kocudza Górna 32
23-304 Dzwola
855/ST/2022zlecenie usługi transportowej: ciągnik z naczepą samowyładowczą (5 000T) - transport kruszyw z kopalni Janczyce2022-10-25
24TOR Sp. z o.o.;
ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
881/ST/2022zlecenie usługi transportowej: ciągnik z naczepą samowyładowczą (1 500T) - transport kruszyw z kopalni Janczyce2022-11-03
25PHU ZBIG-TRANS;
ul. Kleeberga 8
20-243 Lublin
877/ST/2022zlecnie usługi transportowej: ciągnik z naczepą samowyładowczą (5 000T) - transport kruszyw z kopalni Janczyce2022-11-02
26KACZOR-TRANS Sp. J.;
ul. Słoneczna 12
32-406 Czechówka
897/ST/2022zlecenie usługi transportowej: ciągnik z naczepą samowyładowczą (1 500T) - transport kruszyw z kopalni Jańczyce2022-11-14
27Fibee I Sp. z o.o.-prace projektowe związane z zaprojektowaniem usunięcia kolizji Infrastruktury Technicznej -
28Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych Edmund MitrusUM/10036/2023/10/0001Nadzór archeologiczny2023-11-15
29Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DIKAR Dariusz KruszyńskiUM/10036/2023/10/0003Wykonanie rozpoznania saperskiego terenu budowy oraz pełnienie nadzoru saperskiego w okresie trwania inwestycji2023-11-16
30GEOSTAR K.Miziołek, D. Sadowska, A. Sęk-Miziołek s. c. 8/PD504/PD/geodezja/2023Wykonanie dokumentacji geodezyjnej 2023-11-17
31GEOSTAR K.Miziołek, D. Sadowska, A. Sęk-Miziołek s. c. Aneks nr 1zmiana terminów wykonania2023-11-17
32ŻWIRKOP Wydobywanie Kruszywa Naturalnego Transport Ciężarowy Stanisław MilczekUM/10036/2023/11/0001Dostawa kruszywa: pospółka 0-50mm (w-wa mrozoochronna)2023-12-19
33ARBOR BG Sp. z o.o.UM/10036/2023/10/0004Wykonanie wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem (usunięciem karpin) i uprzątnięcie terenu oraz materiału drzewnego powstałego podczas robót wykonywanych przez PW2023-12-20

 

Dostawcy

L.p.NazwaNr UmowyPrzedmiot umowy - zakresData podpisania umowy/aneksu
1Kopalnie Dolomitu S.A.
Błonie 8
27-600 Sandomierz
205441/77777/10/00/19grys dol. 16/22, grys dol. 11/16, grys dol. 8/11, grys dol. 2/8, grys dol. 0/2 lub 0/42022-05-16
2ŻWIRKOP Wydobywanie Kruszywa Naturalnego Transport Ciężarowy Stanisław MilczekUM/10036/2023/11/0001Dostawa kruszywa: pospółka 0-50mm (w-wa mrozoochronna)2023-12-01

 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
www.gov.pl/web/gddkia-lublin

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S.
Parc de l’lle 15-27 rue du Port,
92022 Nanterre, Francja
SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
www.safege.pl

/ Wykonawca

Mota-Engil Central Europe S.A. Ul. Opolska 110,
31-323 Kraków
mota-engil-ce.eu/