POIS RP GDDKiA FS

Zamawiający

Skarb Państwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa: www.gov.pl/web/gddkia/generalna-dyrekcja-drog-krajowych-i-autostrad

Podmiot odpowiedzialny:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21,
20-075 Lublin
strona internetowa: www.gov.pl/web/gddkia-lublin

 

Inżynier Kontraktu

Safege-logo

SAFEGE S.A.S
Parc de l’lle 15-27 rue du Port,
92022 Nanterre, Francja

SAFEGE Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
strona internetowa: www.safege.pl

Biuro Inżyniera Kontraktu:

SAFEGE Oddział w Polsce
ul. Ceramiczna 8, piętro I
20-150 Lublin
e-mail: s19lub@suezpolska.pl

 

Wykonawca

Monta-Engil

Mota-Engil Central Europe S.A.
ul. Opolska 110,
31-323 Kraków,
strona internetowa: mota-engil-ce.eu

Biuro budowy:

ul. Krańcowa 7,
21-100 Lubartów
e-mail: S19.lublin-lubartow@mota-engil-ce.eu

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu


 


strona internetowa: www.gov.pl/web/infrastruktura

 

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
www.gov.pl/web/gddkia-lublin

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S.
Parc de l’lle 15-27 rue du Port,
92022 Nanterre, Francja
SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
www.safege.pl

/ Wykonawca

Mota-Engil Central Europe S.A. Ul. Opolska 110,
31-323 Kraków
mota-engil-ce.eu/