POIS RP GDDKiA FS
 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3

/ -

-

/ -

-

/ -

-

/ -

/ Nazwa kontraktu


Nazwa Kontraktu:

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła Lubartów Północ (wraz z węzłem) do węzła Lublin Rudnik (bez węzła)”.

 

 • Umowa nr: O.LU.D-3.2410.1.2020.af z dnia 26.02.2021 r.
 • Wartość kontraktu: 835 660 771,00 zł brutto
 • Termin realizacji: 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (z wyłączeniem okresów zimowych na etapie realizacji Robót)

 

Lokalizacja inwestycji

 • Województwo lubelskie
 • Powiat: Lubartów; Lublin
 • Gmina: Gmina Lubartów (miasto Lubartów); Gmina Lublin (powiat Niemce)
 • Nr drogi: S19
 • Długość: ok. 23 km
 • węzły drogowe:

- Lubartów Północ (dawniej Wincentów) na przecięciu z drogą wojewódzką nr 815, 

- Lubartów Zachód (dawniej Lubartów) na przecięciu z drogą powiatową 1545L ulicą  Nowodworską

- Niemce Wschód (dawniej Niemce) na przecięciu z drogą wojewódzką nr 828

- Niemce Południe (dawniej Leonów) na przecięciu z drogą powiatową nr 1564L

- dowiązanie do istniejącego węzła Lublin Rudnik na przecięciu z S12/17

 

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 79+773 do km 102+810. Powyższy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiatach Lubartów (gmina Lubartów, miasto Lubartów) oraz powiat Lublin (gmina Niemce).

 

Wykonawca:
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Opolska 110
31-323 Kraków

 

Nadzór inwestorski:
SAFEGE S.A.S - Parc de l’lle 15-27 rue du Port, 92022 Nanterre, Francja
SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce - Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

 

Cel inwestycji

Zadanie inwestycyjne budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 (długości ok. 23 km) wraz z węzłami, przebudową dróg poprzecznych i budową dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe, stanowić będzie na terenie województwa lubelskiego zasadniczy szkielet drogowy o dużej przepustowości, łączący największe ośrodki gospodarcze kraju z największymi ośrodkami Polski Wschodniej.

 

Nadrzędnym celem inwestycji jest:

- poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi,

- poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 19,

- umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych m.in. w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim.

 

Spodziewane efekty

Inwestycja wpłynie bezpośrednio na:

 • skrócenie czasu przejazdu,
 • eliminację zatorów drogowych,
 • zmniejszenie niekorzystnej emisji spalin i hałasu drogowego,
 • zmniejszenie ilości... Zobacz więcej

/ Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
www.gov.pl/web/gddkia-lublin

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S.
Parc de l’lle 15-27 rue du Port,
92022 Nanterre, Francja
SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
www.safege.pl

/ Wykonawca

Mota-Engil Central Europe S.A. Ul. Opolska 110,
31-323 Kraków
mota-engil-ce.eu/